Friday, May 9, 2008

10.mai on maailma õiglase kaubanduse päev

Seitsmendat aastat järjest tähistatakse maikuu teisel laupäeval maailma õiglase kaubanduse päeva, et teadvustada üldsusele laiemalt õiglase kaubanduse idee tähtsust arengumaade väiketalunikele ning kutsuda inimesi üles tarbima teadlikult ja eetiliselt.

Käesoleva aasta teema on õiglane kaubanduse ja keskkond. Kaasaegsel iga hinna eest kasumit taotleval kaubandussüsteemil puudub huvi inimese ja keskkonna vastu. Õiglane kaubandus hoolib inimesest ja keskkonnast. Lisaks väärilisele tasule on keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik tootmine õiglase kaubanduse üks keskseid põhimõtteid. Õiglase kaubanduse organisatsioonid propageerivad loodusvarade säästlikku kasutust, kütust vähe neelavaid tootmismeetodeid ja mahepõllundust. Tõeliselt globaalse ulatusega kampaania julgustab arengumaade tootjaid kasvatama põllumajandussaadusi ka kohaliku turu tarbeks, et sõltuda vähem rahvusvaheliste suurfirmade ettekirjutatud hinnapoliitikast ning tegema pikaajalisi investeeringuid keskkonnasõbralikesse viljelemismeetoditesse. Tarbijaühiskondades teadvustab kampaania inimestele nende tarbimiskäitumise hävitavat mõju keskkonnale ja tarbimisele orienteeritud elustiili otsest mõju kliimamuutustele. Kuigi vaeseimate riikide rahvastik jätab kõige väiksema ökoloogilise jalajälje oma majandustegevuse tulemusena, mõjutavad kliimamuutused ja keskkonna häving just kõige drastilisemalt nende võimalusi ennast toita ja jätkusuutlikult ennast majandada.

Eestis on õiglase kaubanduse ideed tutvustatud laiemalt alates 2006. aastast; täpselt aasta tagasi ühines Eesti ametlikult Fairtrade sertifitseerimissüsteemiga. Hiljutise avaliku arvamuse uuringu ("Avalik arvamus arengukoostööst" TNS Emor, märts 2008) tulemustest selgub, et õiglase kaubanduse mõistet teab 40% elanikkonnast. Arvamusliidrite teadlikkus õiglasest kaubandusest on veelgi suurem - seda teadis 84%
küsitletutest. Pea veerand elanikkonnast ja üle poole arvamusliidritest on valmis ostma või juba ostnud õiglase kaubanduse tooteid.

Maailma õiglase kaubanduse päev sai alguse 2000 Euroopa maailmapoe initsiatiivil, keda ühendab IFAT -- globaalne "alternatiivsete" kaubandusorganisatsioonide võrgustik. IFATi missioon on parandada kõige väiksemate ja marginaalsemate tootjate elatustaset viies kokku arengumaade väiketootjad ja läänemaailma tarbijad ning kosta
maailmakaubanduse reeglite õiglasemaks muutmise eest.

Maailma õiglase kaubanduse päeva koduleht: www.wftday.org
IFATi koduleht: www.ifat.org
Rohkem teavet õiglase kaubanduse ja Fairtrade märgi kohta:
www.fairtrade.ee, www.fairtrade.net

No comments: