Wednesday, July 4, 2007

GLEN - et mis ja miks ja kuidas?

GLEN on Euroopa Liidu üheteistkümne liikmesriigi (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Prantsusmaa, Malta, Austria) kodanikuühenduste ning Saksa maailmaharidusega tegeleva organisatsiooni ASA koostööprojekt. Eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust arenguprobleemidest vaesemates riikides ning toetada noorte aktiivset osalemist säästliku ja solidaarse mõtteviisi edendamisel.

Kuidas GLEN toimib? GLEN osaleja panustab vabatahtlikuna koos eri rahvusest tandemikaaslasega 3 kuud kestva projekti elluviimisesse.
Mida vaja? Vanust 21-30, projektile vastavat haridust või erialast tausta, inglise keele oskust ja tõsist motivatsiooni.
Eesti GLENi rahastab Eesti Välisministeerium.
http://www.terveilm.net/

Global Education Network of Young Europeans (GLEN) is a joint non-profit, politically independent initiative of the ASA-Program of InWent (Germany) and eleven civic organizations from old and new member states of the European Union.
The aim of GLEN is to raise awareness on development issues and development co-operation policy.
GLEN gives people opportunities to learn and understand aspects of global development and thus raises awareness on the need for a sustainable and socially fair development worldwide.
http://www.glen-europe.org/

No comments: